Mentoři

Patrik Procházka je psycholog a motivátor, po absolvování Gymnázia Open Gate vycestoval do Spojených států, kde díky podpoře nadací Bakala Foundation a The Kellner Family Foundation dokončil svá studia v oboru psychologie na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě. Podílí se na řadě projektů a vede svou soukromou psychologickou praxi. Při ní a také na svých přednáškách na školách a ve firmách vede za pomoci svých jedinečných životních zkušeností k poznání, že v životě je možné to, co si přejeme. Že nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíme, ale na naší vnitřní jistotě a víře, že vše jednoduše má svůj úžasný smysl.
Cyril Kotulič je lektorem na Vysoké škole ekonomie a managementu. Učil 17 let na střední škole. Věnoval se organizaci vzdělávání pro dospělé 15 let. Má také více než třináctileté zkušenosti s podnikáním. Zabývá se problematikou inovací. Možné témata mentoringu: inovace, podnikatelský plán, hledání řešení pomocí kreativních metod a práce se zákazníky.
Jakub Koráb je aktivní pedagog Tělesné a Občanské výchovy na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Reprezentoval Českou republiku ve florbale a vlastní medaile z Mistrovství světa juniorů, akademiků a Mistrovství ČR starších žáků, juniorů, akademiků, mužů a veteránů. Prostřednictvím programů k prevenci rizikového chování (besedy, workshopy …), sportovních aktivit (sportovní kroužky, turnaje …), mezinárodně uznávaného programu DofE, úspěšnou účastí v soutěžích (100let sportu, E.ON Globe, Spotřeba pro život …) nebo dobročinnými akcemi (Ukliďme Česko, Sbírka pro Báru …) se snaží studenty motivovat k účelnému naplňování volného času a inspirovat ostatní pedagogy na naší městské části.
David Michut se zabývá otázkou bezpečnosti více než dvacet let. Nejdříve v ozbrojených složkách a následně se věnuje krizovému řízení a bezpečnosti v rámci městských částí.
Ivana Todlová zastupitelka MČ Praha 13, odborník na specifika a území Prahy 13. Po více než desetileté praxi v podnikatelské sféře jsem v roce 1995 společně s manželem založila architektonickou a projekční kancelář, kde působím jako jednatelka a personální a ekonomická manažerka.
Renata Leroy-Vávrová působila jako koorinátorka výstav v Pražském domě fotografie, jako vedoucí projektů a koorinátorka výstav ve Fotogalerii u Řečických a na katedře fotografie FAMU. Od 2001 do 2018 žila v Paříži, kde působila v několika soukromých galeriích a dále jako vedoucí projektů a koordinátorka výstav v sochařském ateliéru Vladimíra Škody, se kterým spolupracovala na stovce autorských i skupinových výstav v soukromých galeriích, státních muzeích i veřejných institucích. Aktuálně působí v Nadačním Fondu CE – Galerie Čermák Eisenkraft.